អាជ្ញាធរយួនចាប់យុវជនខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌

អ្នកស្រី គឹម ធី ហេន (Kim Thi Hien) ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម បានអំពាវនាវដល់សហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងអង្គការអន្តរជាតិ ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងអាជ្ញាធរយួន ចាប់កូនគាត់ដាក់ គុក ទាំងអយុត្តិធម៌ នៅទីក្រុងព្រៃនគរ បន្ទាប់ពី ឡានដឹកដីកិនកូនគាត់បាក់ដៃ និងរងបួសធ្ងន់ ខណៈពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ .