អាជ្ញាធរយួនគំរាម នឹងចាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅខែត្រឃ្លាំង

អស់លោក អ្នក នាង មិត្ត អ្នកស្តាប់វិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ជាទីមេត្រី ប្រភពព័ត៌មាន ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោម បានឲ្យដឹងមកថា នៅថ្ងៃនេះ អាជ្ញាធរយួន ស្រុកជ្រោយញ ខេត្តឃ្លាំង ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម បានទៅគំរាម ចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃ ដែលជាសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោម ៣ព្រះអង្គ ក្នុងរយៈពេល ពីរសប្តាហ៍ទៀត ដោយចោទថា បានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹងអ្នក នៅក្រៅ ប្រទេស។ លោក ហៅ ឈួន ធ្វើសេចក្តី រាយការណ៍ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.