អង្គការ-សមាគម ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងរៀបចំសន្និសីទ​ ស្តីពីឃាតកម្មមកលើ ប្រជាពលដ្ឋខ្មែរក្រោម ២នាក់ ត្រូវបានជនជាតយួន វាយសម្លាប់

កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា អង្គការ-សមាគមខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម នៅប្រទេសកម្ពុជា បានជួបជុំគ្នា នៅទីស្នាក់ ការសហគមន៍បុរីព្រៃនគរ ដែលមានទីតាំង នៅខ័ណ្ឌ សែនសុខ ដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយ ទប់ស្កាត់នូវអំពើ ហៅយង់ឃ្នងរបស់ជនជាតិពាលយួន និងការរំឮក ដាសតឿន ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួន ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ ស្វែងរកយុត្តិធម៌ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម។ សូម ស្តាប់ សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក ហៅ ឈួនលី ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.