ស្ថានភាពការសិក្សារបស់និស្សិតខ្មែរក្រោម នៅប្រទេសថៃ

កិច្ច​សន្ទ​នា​រវាង ​លោក ​សឺន ​ថាយ ​ធន ​និង ​ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ ​មាស ​សា​វឿន ​ប្រ​ធាន​សម្ព័ន្ធ​សម​ណ​និស្សិត​ខ្មែរ​ក្រោម​​ នៅ​ប្រ​ទេស​ថៃ ​អំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ សិក្សា​របស់​ព្រះ​សង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម ​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ថៃ ។

លោក សឺង ថាយ ធន (ឆ្វេង) អ្កកយកព័ត៌មាន VOKK និង ព្រះតេជព្រះគុណ មាស សាវឿន ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃ ។
លោក សឺង ថាយ ធន (ឆ្វេង) អ្កកយកព័ត៌មាន VOKK និង ព្រះតេជព្រះគុណ មាស សាវឿន ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃ ។

ចុចស្ដាប់ Meas Savoeun