ស្ត្រីសកម្មជនបឹងកក់ ៥ រូប ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ

សកម្មជនដីធ្លី នៅតំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា អ្នកស្រី បូឆវី អ្នកស្រី ផាន់ ឈុនរ៉េត និងអ្នកស្រី សុង ស្រីលាភ ដែលត្រូវកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ ។

សមត្ថកិច្ច ​បាន​ចាប់ខ្លួន​ប្រជា​សហ​គន៍​បឹងកក់ ​៥ ​នាក់នេះ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ទាំងនេះ ទៅ​ប្រមូលផ្តុំ​នៅ មុខ​ស្ថានទូត​បារាំង​ប្រចាំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យដោះ លែងសកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​ ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរ ចាប់ខ្លួន នាពេលកន្លងមក ៕​

សកម្មជនដីធ្លី នៅតំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា អ្នកស្រី បូឆវី អ្នកស្រី ផាន់ ឈុនរ៉េត និងអ្នកស្រី សុង ស្រីលាភ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ នៅរសៀល ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
សកម្មជនដីធ្លី នៅតំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា អ្នកស្រី បូឆវី អ្នកស្រី ផាន់ ឈុនរ៉េត និងអ្នកស្រី សុង ស្រីលាភ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ នៅរសៀល ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ។