របាយការណ៍ប្រាក់ឧបតម្ថម្ភកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៤ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទើបតែ​បាន​បញ្ជ​ប់​ប្រជុំ​ដំណាច់ឆ្នាំ នៅ​វត្ត​កម្ពុជា​ក្រោម នាទី​ទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ម្សិលមិញ​នេះ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើរបាយការណ៍ ។
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើរបាយការណ៍ ។

​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​នេះ គណកម្មការ​នៃ​សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ទីក្រុង Long Beach បាន​ឡើង​ធ្វើ​របាយការណ៍​ស្តីអំពី​ប្រាក់​ឧបត្ថម​ពី​សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោ​ប្រចាំ​ទីក្រុង រដ្ឋ​នានា នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​ពិភពលោក ដែល​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កិច្ចប្រជុំ​ដំណាច់​ឆ្នាំនេះ ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន ៦៨៣៣ ដុល្លា​រ៍ ។ សូម​លោកអ្នក​ស្តាប់​របាយការណ៍​នេះ ដោយ​ព្រះតេជព្រះគុណ សឺ​ង យ៉ឹ​ង​រតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដូចតទៅ​៖

ចុចស្ដាប់