សេចក្ដីជូនដំណឹង

ថ្ងៃនេះ ទី ១៥ ខែកុម្ភៈ អាជ្ញាធរវៀតណាម ស្រុកកញ្ចោង នឹងកោះ
ហៅជនជាតិយួនទាំង ២១ នាក់ និងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ២ អង្គ និង
បុរសម្នាក់ទៀត ដែលត្រូវជនជាតិយូនទាំងនេះវាយឲ្យរងរបួស
នោះ ទៅសាលាស្រុកកញ្ចោង ដើម្បីសួរនាំហេតុផល ។ 
ប្រភពព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពីកម្ពុជាក្រោមមកថា  ដើម្បីបិទ
ព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ នេះ អាជ្ញាធរវៀតណាម នឹងហាម
ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមគ្រប់វត្កនៅក្នុងតំបន់មួយនេះនិមន្តចេញពីវត្ត
ព្រោះអាជ្ញាធរវៀតណាមខ្លាចព្រះសង្ឃទាំងនោះ ផ្ដល់ព័ត៌មាន
ចេញក្រៅ ។
នេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹង ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅគ្រប់ទិសទី
ជ្រាបជាព័ត៌មាន ហើយជួយតាមដានស្ថានការណ៍នេះ ផង ថាតើ
អាជ្ញាធរវៀតណាមរកខុសត្រូវដល់កម្រិតណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ក្រោមម្ចាស់ស្រុក ?