សារ​របស់ លោក យស សារុន ក្នុង​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ នៃ​ទិវា ០៤ មិថុនា​

​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ទីក្រុង​ឆា​ឡូត (Char lotte) រដ្ឋ ន​ដ្ស ការ៉ូឡា​ញ​ណា (North Carolina) សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ជួបជុំគ្នា​ដើម្បី​រំឭក​ដល់​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ នៃ​ទិវា ៤ មិថុនា ក្នុង​គោលបំណង​ឲ្យ​កូនចៅ​ខ្មែរក្រោម​ជំនាន់ ដឹងថា ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ត្រូវបាន​បារាំង​កាត់​ឲ្យ​វៀតណាម ។​

លោក យស សារុន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ KKF នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។
លោក យស សារុន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ KKF នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្នុងឱកាស​នេះ លោក យស សារុន អនុ​ប្រធានសភា​ព្រឹទ្ធាចារ្យ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​សារ​ជូន​ដល់ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ទូទាំង​ពិភពលោក ត្រូវ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ដូចខាងក្រោម​៖​

ចម្លងទុក