សាររបស់ លោក ថាច់ សេ ប្រធានសភាតំណាងនៃ KKF ចូលរួមរំលែកទុក្ខ គ្រួសារសពលោកតា ត្រឹង សាវ៉ាត