សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា បង្កើត​គណៈកម្មការ​ថ្មី​

សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ទើបតែ​បាន​បង្កើត​គណៈកម្មការ​ថ្មី​មួយ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ធ្វើការ​តស៊ូ មតិ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ។ តើ​គណៈកម្មការ​ថ្មី​នេះ មាន​សកម្មភាព​គោលជំហរ និង​ដំណើរការ​ផ្លូវច្បាប់ យ៉ាងណា នៅក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា ?

លោក គឹម ស៊ីសំណា ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន
លោក គឹម ស៊ីសំណា ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

​លោក សឺ​ន ថា​យ ធន បាន​សម្ភាសន៍ លោក គឹម ស៊ីសំ​ណា ប្រធាន​យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម (KKFYC) នៅ​កម្ពុជា អំពី​រឿង នេះ ដូចតទៅ​៖​

ទាញយក