សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្រុងឡុងបិច ប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប៧ថ្ងៃ ជូនវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ អ្នកស្រី យ៉ាន់ ចាន់ណា

.