សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចោទថា បក្សកុម្មុយនិស្តយួន បោះឆ្នោតជ្រើសរើស មេដឹកនាំថ្មី ជារៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តង គឺជាលែ្បង ប្រជាភិថុតិ ឬថ្ពឹនភ្នែកមតិជាតិ-អន្តរជាតិ

មិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីគោរពរាប់អាន បក្សកុម្មុយនិស្តរបស់ ប្រទេសវៀតណាម បានបញ្ចប់ សមាជរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តងរបស់ខ្លួន ដោយតែងតាំង នាយករដ្ឋមន្រ្តី វៀតណាម លោក ង្វៀន តឹង យុង ឲ្យកាន់តំណែង ឡើងវិញ សម្រាប់អាណត្តិទីពីរ កាលពីថ្ងៃពុធ ទី ១៩ មករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ហើយការបោះឆ្នោត របស់ បក្សទោលកុម្មុយនីស្តនេះ ត្រូវបានសហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ចោទថា ជាលែ្បងប្រជាភិថុតិ ឬថ្ពឹនភ្នែក អន្តរជាតិ? ជុំវិញពត៌មាននេះ លោក ហៅ ឈុន លី ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.