សម្ភាសន៍ លោក ត្រឹង សា​រ៉ុង អំពី​ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ស្វិ​ស​

លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅអ៊ឺរ៉ុប ។
លោក ត្រឹង សារ៉ុង ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅអ៊ឺរ៉ុប ។

នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ខាង​សប្ដាហ៍​នេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅតាម​ប្រ ទេស នានា ក្នុង​ទ្វីប​អ៊ឺ​រ៉​ប នឹង​ជួបជុំគ្នា​ធ្វើបាតុកម្ម​នៅមុខ​ការ​យា​ល័យ អង្គការ​សហ ប្រជាជាតិ នាទី​ក្រុង​ហ្សឺ​ណែវ ប្រទេស​ស្វិ​ស ដើម្បី​ប្រតិកម្ម​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ដែល​បាន​រំលោភសិទ្ធិ​លើ​ពលរដ្ឋ​ ខ្មែរក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ។ ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នេះ ស្រប​ពេលដែល​តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ចូល​បំភ្លឺ​ការពារ របាយការណ៍​សិទ្ធិ មនុស្ស​របស់ខ្លួន នៅ​ចំពោះមុខ​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ នាទី​ក្រុង ហ្សឺ​ណែវ ប្រទេស​ស្វិ​ស នា​ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ នេះ ។​

មុនពេល​ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នេះ លោក ហៅ ឈូ​ន លី បានធ្វើ​កិច្ចសន្ទនា​ខ្លី​មួយ ជាមួយ លោក ត្រឹង សា​រ៉ុង ប្រធាន សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រចាំ​ទ្វីប​អ៊ឺរ៉ុប អំពី​គម្រោង បា​តុ កម្ម នេះ ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ដូចតទៅ​៖

ចុចស្ដាប់

កិច្ចសន្ទនាជាមួយ លោក ត្រឹង សារ៉ុង