សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរក្រោម បានបើកអង្គប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ២០១០ និងដាក់ផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ២០១១

មិត្តអ្នកស្តាប់ ជាទីគោរពរាប់អាន សម្ព័ន្ធសមណ និស្សិត-និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំ នៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ មិន ប្រកាន់និន្នាការ បក្សនយោបាយ ដើម្បីប្រមូលផ្តុំ សមណនិស្សិត-និស្សិត នឹងចែករំលែកសុខទុក្ខដល់គ្នា និងគ្នា ទៅវិញទៅមក ព្រមទាំងមិនឲ្យមានការ បែងចែក ហើយចេះជួយគ្នា ឲ្យមានសីលធម៌ ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវ បានបើកអង្គប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១០ និងដាក់ផែនការណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១។ នៅក្នុង ការិយាល័យរបស់ខ្លួន នាវត្តបុទុមវតី ក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃពុធទី ២៩ធ្នូនេះ ពត៌មានបន្ថែមជុំវិញអង្គប្រជុំនេះ លោក ហៅ ឈូន លី រាយការណ៍ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.