សមិទ្ធិផល​នៃ​ការតស៊ូ​របស់ KKF ធ្វើ​ឲ្យ យុវជន​ខ្មែរ​យល់​អំពី​គោលដៅ​របស់​ខ្មែរក្រោម​

កាលពី​ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បានធ្វើ​បាតុកម្ម​មួយ​នៅមុខ​ស្ថានទូត​វៀតណាម ប្រចាំ​ប្រទេស កាណាដា ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​មន្ត្រី​អ្នកនាំពាក្យ​ស្ថានទូត​វៀតណាម​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា សុំទោស​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជា​សាធារណៈ និង​ជម្រុញ​ឲ្យ មានការ​គោរព​សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម​ម្ចាស់​ស្រុក​នៃ​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។ តើ​លទ្ធផល​នៃ​ការធ្វើ​បាតុកម្ម​នេះ​យ៉ាង ណាខ្លះ អ្នកនាង ថាច់ សុជាតា នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​ឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​សម្ភាសន៍ លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម អំពី​រឿងនេះ​ដូចតទៅ​៖​

លោក ថាច់់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

ទាញយក