សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម​ ត្រូវ​បាន​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ​លាប​ពណ៌​បក្ស​ប្រឆាំង

RFA/Khmer: ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​រស់​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ពួក​គាត់​បាន​បង្កើត​អង្គការ សមាគម ក្នុង​គោល​បំណង ​ការពារ​សិទ្ធិ និង​ជួយ​ដល់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។

ទោះបី​ជា​យ៉ាង​នេះ សកម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ឯករាជ្យ​លើក​ឡើង​ថា មាន​អង្គការ​សមាគម​មួយ​ចំនួន​ បាន​គាំទ្រ​គណ​បក្ស​នយោបាយ​ផ្សេង​គ្នា។

នៅ​ក្នុង​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​រាត្រី​នេះ លោក ទីន ហ្សាការីយ៉ា ជម្រាប​ជួន​លោក​អ្នក​នាង​លំអិត​អំពី​បញ្ហា​នេះ៖

.