សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​អំពាវនាវ​ឲ្យ​វៀតណាម​ដោះលែង​លោក ចៅ ហេន

រយៈ​ពេល​ជាប់​ទោស​របស់​សកម្មជន​ការពារ​ដីធ្លី​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម លោក ចៅ ហេន ដែល​កំពុង​ជាប់​ពន្ធនាគារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម មក​ទល់​ពេល​នេះ​ជិត​ផុត​អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ទោស​ហើយ។ ប៉ុន្តែ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​លោក​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅ​ឡើយ​ទេ​ថា តើ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម​នឹង​ដោះលែង​លោក​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ឡើង​វិញ ឬ​យ៉ាង​ណា​ទេ?

លោក ចៅ ហេន ត្រូវអាជ្ញាធរយួនធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងគុកដល់មានជំងឺ ហើយយកមកធ្វើព្យាបាលនៅមន្ទីរពទ្យទាំងជើងជាប់ខ្នោះ ។

ទាក់ទិន​ទៅ​នឹង​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នេះ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​តំណាង​អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម មាន​គម្រោង​នឹង​ដាក់​លិខិត​អន្តរាគមន៍​ទៅ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ និង​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម ដើម្បី​សុំ​ឲ្យ​ដោះ​លែង​លោក ចៅ ហេន ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ឡើង​វិញ។ សូម​ស្ដាប់​សេចក្ដី​រាយការណ៍​របស់​លោក ទីន ហ្សាការីយ៉ា៖