សមាគមខ្មែរក្រោម និងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលរួមតាំងពិពណ៌ ក្នុងទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ នៅទីក្រុងឡុងប៊ិច

សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោក សឺង សម្រេច ជាមួយ នឹងប្រធានក្រុមឆៃយ៉ាំខ្មែរក្រោម៖