សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម​ជំរុញ​ឲ្យ​វៀតណាម​ ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ខ្មែរ​ក្រោម​ ២​រូប

ក្រុម​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា បាន​ធ្វើ​ សន្និសីទ​កាសែត​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១១ ទាមទារ​ឲ្យ​តំណាងរាស្ត្រ​វៀតណាម ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅ​វៀតណាម ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ធ្វើ​ ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ខ្មែរ​ក្រោម ២​រូប ដែល​ត្រូវ​បាន​ ជនជាតិ​វៀតណាម សម្លាប់ កាល​ពី​ដើម​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១១​នេះ។ RFA

Texte alternatif

.