សកម្មភាពថ្មីៗរបស់សហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម

នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ផ្ញើលិខិត​ទៅ​លោក ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​ខ្មែរ ដើម្បី​ជួយ​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ដល់​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរក្រោម ៣ អង្គ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ ចាប់​ផ្សឹក និង ដាក់ពន្ធនាគារ ។​

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ថាច់ ង៉ុក ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

​លោក ថាច់ រដ្ឋា បាន​សម្ភាស លោក ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម អំពី រឿងនេះ និង អំពី សកម្មភាព​ថ្មីៗ​នៃ​ចលនា​តស៊ូ​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅក្នុង​ឆាក​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ វៀតណាម​គោរព​សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម ដូចតទៅ​៖​ សកម្មភាពថ្មីៗរបស់សហព័ន្ធខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម​