សកម្មភាព​តវ៉ា​ខាង​ក្រៅ​តុលាការ​ឲ្យ​ ដោះ​លែង​លោក វន់ ពៅ នៅកម្ពុជា

សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤ បើក​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​កម្មករ​ចំនួន ២៣​នាក់។ ចាប់​តាំង​ពី​ព្រឹក​ព្រលឹម ផ្លូវ​ខាង​មុខ​តុលាការ​ត្រូវ​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ដាក់​រនាំង​បិទ​មិន​អោយ​មាន​ចរាចរណ៍​ឡើយ ។ ចំណែក​ផ្លូវ​តូចៗ​ឆ្លង​កាត់​ផ្សេង​ទៀត ដែល​អាច​ចូល​ទៅ​រក​អគារ​តុលាការ ក៏​ត្រូវ​បិទ​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង​កាត់​ដែរ។ រូបភាព​ខ្លះៗ​នៃ​សកម្មភាព​ខាង​ក្រៅ​តុលាការ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន

រូបថតច្រើនទៀត

DSC_0128

DSC_0049

DSC_0083

DSC_0089

DSC_0111

DSC_0161

DSC_0365

DSC_0478