សកម្មភាព​ដង្ហែរ​ក្បួន​ដាក់​ញត្តិ តាម​បណ្តា​ស្ថានទូត​ជា​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន​ និង​នៅ​មុខ​ទូត​វៀត​ណាម​

​យុទ្ធនា​ការតវ៉ា​រឿង​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​ចូលដល់​ថ្ងៃទី ៣ ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី ១៣ សីហា​នេះ​។ ​ព្រះសង្ឃ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​ជា ១០០០ នាក់ ធ្វើបាតុកម្ម ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ ១១ សីហា ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នកនាំពាក្យ​ស្ថានទូត​វៀតណាម សុំទោស​ជា​សាធារណៈ និង​ទទួលស្គាល់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិត​នៃ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម​នោះ បាន​បិទ​ប​ញ្ទា​បិទ​បញ្ចប់​បណ្ដោះអាសន្ន​៕​ រូប​ថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

_DSC0048

_DSC0063

_DSC0100

_DSC0103

_DSC0111

_DSC0124

_DSC0129

_DSC0136

_DSC0151

_DSC0158

_DSC0171

_DSC0186

_DSC0197

_DSC0200

_DSC0231

_DSC0235

_DSC0239

_DSC0248

_DSC0261

_DSC0266

_DSC0267

_DSC0280

_DSC0290

_DSC0300

_DSC0305

_DSC0307

_DSC0336

_DSC0370

_DSC0378

_DSC0391

_DSC0409

_DSC0415

_DSC0422

_DSC0433

_DSC0468

_DSC0477

_DSC0482

_DSC0509

_DSC0513

_DSC0555

_DSC0558

_DSC0593

_DSC0641

_DSC0646

_DSC0659

_DSC0663

_DSC0669

_DSC0672

_DSC0678

_DSC0686