វេទិកាគំនិតជាតិក្រោមប្រធានបទ “ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជាក្រោម” វគ្គ១

នាទីវេទិកាគំនិតជាតិនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម កាលពីរាត្រី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤កក្កដា ឆ្នាំ ​២០១១ ក្រោមប្រធានបទ “ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជាក្រោម (វគ្គ១)”។ ដែលពិភាក្សាទៅលើ ដំណាក់កាលដំបូងនៃការហូរចូលនូវ ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជាក្រោម។ នៅក្នុងរាត្រីនោះ មានការនិមន្តចូលរួមរបស់ព្រះតេជព្រះគុណ គឹម ហឿង សុវណ្ណ នៅប្រទេសញូវស្សឺឡែន ជា​វាគ្មិន។ .