វៀតណាមអាច នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុងបញ្ជី CPC

ប្រភពព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជាភាសាវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ បានឲ្យដឹងថា ប្រទេស​វៀតណាម អាច នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុងបញ្ជី នៃបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើល ដោយយក​ ចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ ដែលហៅកាត់ជាភាសា អង់គ្លេសថា CPC។

នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិក នឹង អនុម័តសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីការដាក់បញ្ចូល​ប្រទេស វៀតណាម ទៅក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើល ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំ​បាច់ ដែលត្រូវ បានដាក់ជូនដោយអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ Ad Royce។

Texte alternatif

អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ Ad Royce បានហៅការដាក់បញ្ចូលប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងបញ្ជី CPC នេះថាជាភាព ជោគជ័យមួយសម្រាប់ជនអ្នក ដែលត្រូវបានគាបសង្កត់ផ្នែកការគោរពសាសនា។

តាមប្រសាសន៍របស់លោក Ad Royce គឺថា សេចក្ដីសម្រេចនេះដោយសម្លឹងឃើញថា ការគោរពសាសនា នៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែត្រឡប់ដើរថយក្រោយ ដែលមិនអាចទទួលយកបាន។​សេចក្ដីសម្រេចនោះថែមទាំងបានប្រមានថា បើប្រទេសវៀតណាមចង់សហប្រតិបត្តិការរឹងមាំជាមួយ​ នឹងសហរដ្ឋ អាមេរិកនោះ ប្រទេសវៀតណាមនេះត្រូវតែគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​នោះ រួមទាំងសិទ្ធិ សេរីភាព ខាងជំនឿ សាសនាផង។

អ្នកតំណាងសាស្ដ្រសហរដ្ឋអាមេរិក Ad Royce បានឲ្យដឹងបន្ថែមថា សេចក្ដីសម្រេចនេះ ត្រូវ​បានដាក់ជូនអស់ រយៈពេលជិត ២ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ ប៉ុន្ដែរហូតមកដល់ពេលនេះ គណៈបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យ នៅតែព្រងើយ កន្តើយ ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកជំនឿ សាសនា នៅប្រទេសវៀតណាម ហើយលោកមានសេចក្ដីរីករាយ ព្រោះថាទីបំផុតបញ្ហានេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់​ទាន់សភាពការណ៍។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់សំគាល់ ​ និងដាក់បញ្ចូលបណ្ដាប្រទេស​ដែលរលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសេរីភាព ជំនឿសាសនា ទៅក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាប្រទេស​ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើល ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ នោះ។

ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសវៀតណាម ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក ធ្លាប់បានដាក់បញ្ចូលប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងបញ្ជី CPC នេះរួចមកហើយ តែប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានដក ចេញពីបញ្ជី CPC នេះវិញ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ក្រោយពីសម្ដែងឲ្យឃើញថា មានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាព ផ្នែកជំនឿសាសនា ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់។ ប្រែសម្រួលដោយ៖ UKKBS

.