លិខិតអញ្ជើញ៖ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Virginia

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋវឿចីងញ៉ា (Virginia) មានកិត្តិ យស សូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី យុវជន-យុវតី និងបងប្អូនជនរួម ជាតិ ចូលរួមប្រជុំឱ្យបានច្រើនកុះករ ដើម្បីរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្ម ការថ្មី.. និងស្វាគមន៍លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម និងសហការី ព្រមទាំងតំណាងពីរដ្ឋផ្សេងៗ ចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរ។
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ពីម៉ោង៖ ៩ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៣រសៀល
-ទីកន្លែង៖ គេហដ្ឋានលេខ៖ 11611 Chester Rd
Chester, VA 23235
Tel: (804) 263-2693
អាស្រ័យហេតុដូចបានជំរាបជូនខាងលើ យើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការរៀបចំ កម្មវិធី សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ សមាជិក-កា លោក លោកស្រី ទុកជាមុន។
ធ្វើនៅទីក្រុងឆែសទ័រ, ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ប្រធានសាខា
ថាច់ គីម