លិខិតអញ្ជើញ៖ បុណ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម នៅរដ្ឋចរចារ

គណះកម្មការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម​​​​​ប្រចាំរដ្ធចរចារមានកិតិ្តយស សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោក     ​​​​​​​​​លោកសី្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     និងសមាជិកសហគមន៏ចូលរួម    “ទិវាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម”   ដែលប្រារព្ធធ្វើនូវ::

ទីកន្លែង              វ​​​​​​​ត្តធម្មរងី្ស    7025   Bryce  Rd,  Riverdale,  GA 30296

វេលា          ថ្ងៃ​​អាទិត្យ    ទី១០​ ខែ មិថុនា    ឆ្នាំ២០១២

វេលាម៉ោង    ៩:០០ពឹ្រក​   ដល់​   ១:៣០នាទីថ្ងៃជ្រេបញ្ចប់កម្មវិធី។

គណះកម្មការយើងខ្ញុំ       មានក្ដី​​​​​​សោមនស្សរីករាយ   ដោយបានជួបជុំជនរួមជាតិ        និងវត្តមានរបស់អស់លោកលោកប្រុស​      លោកសី្រ     នាថ្ងៃដ៍សំខាន់នេះ។

សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយពត៏មាននេះ       ជួនចំពោះជនរួមជាតិយើងដែលមានបំណងចូលរួមទិវាខាងលើ៕

ដោយមេត្តាធម៏និងគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

The KKF chapter in Georgia is pleased to invite you and members of your community to an important event “Remembrance Day of the Loss of Kampuchea-Krom “.

Place:   Wat Khmer-Krom       THOMMARANSEY

7025 Bryce Rd,   Riverdale, GA  30296

Date:    Sunday   June 10   2012

Time:   9:00 AM    –       1:30 P M                                                                                                                         The KKF chapter would be most honored and delighted to have your presence on this auspicious day.

We do hope to see you at the event. Please feel free to extend this invitation to anyone who may be learned and interested in attending this program.

Information: Danh Nghia   #770-906-2896

Tang Vanhni #770-714-3253

Ngintoli Da   #678-600-2009

Lam Soda      #404-903-3896

ឡឺម      សូដា

ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម