លិខិតចូលរួមមរណទុក្ខ

យើងខ្ញុំ ថាច់សេនិងគ្រួសារ  ថាច់ សុង ឡាយ និង គ្រួសារ  ហែម
សុវណ្ណ និង គ្រួសារ  ថាច់ ដា និង គ្រួសារ ឡឹម នីវ និងគ្រួសារ នៅ
ទីក្រុងកូឡឹមបឺស រដ្ឋអូហៃអូ សហរដ្ឋអាមេរិក សូមចូលមរណទុក្ខ
យ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយ លោក ស្រី ថាច់ សាង និងបុត្រធីតា ។
លោកថាច់ សាងជាវីរជនស្រឡាញ់ជាតិម្នាក់គួរគោរព ជាអ្នករង
គ្រោះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦ និង ០១ កុម្ភៈ ឬ
កាសេ ៥០ ឆ្នាំ ១៩៨៥ នៅខេត្តព្រះត្រពាំង(ត្រាយិន) កម្ពុជាក្រោម
ជាអតីតប្រធានមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា ។
សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសាងបានទៅសោយសុខនៅសុគត​
ភពកុំបីខាកខានឡើយ ។
ដោយគោរពពីយើងខ្ញុំ
តំណាងបងប្អូននៅក្រុងកូឡឹមបឹស ស.រ.អា.
ថាច់ សេ ប្រធានសភាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម