លទ្ធផល ១០ ឆ្នាំ ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូល UNPFII

ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ខាងមុខនេះ ជាគម្រប់ខួប ១០ ឆ្នាំ ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានចូលថ្លែង ការណ៍នៅក្នុង អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPFII ។ តើរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងឆាក អន្តរជាតិបានសម្រេចជាផ្លែ ផ្កាអ្វីខ្លះសម្រាប់ ពលរដ្ឋ ខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។

លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង Philadelphia កាលខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង Philadelphia កាលខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

នាង សឺន ស៊ីវុត្ថា នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ចៅ សេរី អនុប្រធានសហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តាមរយៈទូរស័ព្ទ អំពីរឿងនេះ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ៖ ចុចស្ដាប់ Chau Serey