[រូបថត] មនុស្ស​​ជាង ​១០ នាក់រងរបួស និង ២ នាក់​​ត្រូវ​​បាន​​ចាប់​​ខ្លួន

បាតុកម្ម​របស់​សម្ព័ន្ធ​សហជីព និង​សមាគម​កម្មករ​និយោជិត នៅ​ភ្នំពេញ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី ២៦ មករា ២០១៤ នេះ បាន​​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ក្នុង​ស្ថានភាព​តាន​តឹង ដោយសារ​​កម្លាំង​​មាន​​សមត្ថកិច្ច​​របស់​​រដ្ឋាភិបាល​ជិត ១ ពាន់​នាក់​ មិន​​អនុញ្ញាត​​ឲ្យ​​បាតុករ​​ ប្រហែល ​៣ ពាន់​​នាក់​​ ចូល​​ទៅ​​​​​ទីលាន​​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ។ ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​ដោយ​ហិង្សា​បាន​កើត​ឡើង បណ្តាល​​ឲ្យ​​របួសមនុស្ស​​ជាង ​១០ នាក់ ហើយ​​មនុស្ស​​​ ២ នាក់​​ត្រូវ​​បាន​​ចាប់​​ខ្លួន ដោយសារ​​បាន​​បង្ក​​អំពើ​ហិង្សា ៕ រូបថតៈ ព្រៃនគរ/ស៊ឺន ចែងចើន
DSC_0005

DSC_0011

DSC_0015

DSC_0020

DSC_0024

DSC_0029

DSC_0031

DSC_0034

DSC_0039

DSC_0041

DSC_0052

DSC_0059

DSC_0063

DSC_0068

DSC_0081

DSC_0083

DSC_0084

DSC_0094

DSC_0097

IMG_0766

IMG_0767

IMG_0776

IMG_0780

IMG_0793

IMG_0799

IMG_0806

IMG_0823

IMG_0831

IMG_0842

IMG_0854

IMG_0858

IMG_0860

IMG_0868

IMG_0871

IMG_0877

IMG_0883

IMG_0891

IMG_0922

IMG_0954

IMG_0965