រូបភាពៈ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលព្រះបរមសព សម្ដេចនរោត្តម សីហនុ ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីមើលរូបភាពជាច្រើនទៀត