ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ប្រារព្វពិធីបុណ្យបង្សុកូល ឧទ្ទិសព្រះរាជកុសល ថ្វាយព្រះមហាវិរក្សត្រ ព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិ ព្រះនរោត្តម សីហនុ

កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ នៅកម្ពុជាក្រោម ព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម បានប្រារព្វពិធី បុណ្យបង្សុកូល ឧទ្ទិសព្រះរាជកុសលថ្វាយ ព្រះមហាវិរក្សត្រ ព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិ ព្រះនរោត្តម សីហនុ ដែលសោយទិវង្គត  កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ វេលាម៉ោង ១: ២០ នាទី។