ព្រាត់

ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន

(មេពាក្យ ៧)

ប៉ូលិសខ្មែរដេញសំពងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។
ប៉ូលិសខ្មែរដេញសំពងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។

ធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នប្លែកសែនប្លែក
ក្លាយជារហែកញែកពីគ្នា
ឲ្យឃ្លាតទីទៃសែនរងា
កម្មអ្វីផ្តន្ទាឲ្យទុក្ខា ។
ព្រះចន្ទនិមលព្រាត់រាត្រី
ឯព្រះសុរិយឫទ្ធថ្លៃថ្លា
ព្រាត់ប្រាសពេលថ្ងៃសែនខ្លោចផ្សា
ញ៉ាំងលោកអន្ធការាស្ត្រទុក្ខភ័យ ។
កុកព្រាត់ពីបឹងប្រឹងលាក់ខ្លួន
បុប្ផាព្រាត់សួនពួនក្នុងព្រៃ
អន្ទង់ព្រាត់ភក់ទុក្ខរីងរៃ
គង្គាព្រាត់ត្រីក្ស័យជន្មា ។
ព្រះសង្ឃឃ្លាតវត្តព្រាត់បុរី
ស្រណោះរាជសីហ៍ព្រាត់គុហា
ភ្នែកព្រាត់គំហើញរូបនានា
ត្រចៀកប្រែជាព្រាត់សំឡេង ។
កាយព្រាត់បេះដូងយោងលាមក
កំពង់ព្រាត់ទូកសោកសង្រេង
ស្ករព្រាត់រស់ផ្អែមសែនចម្បែង
ល្វីងព្រាត់ពីស្លែងរែងកំសត់ ។
ព្រាត់ ! ព្រាត់! យ៉ាងហ្នឹងពឹងលើអ្វី
បើរឿងអ្វីៗសុទ្ធតែព្រាត់
កម្មកាចសាហាវមកពង្រាត់
ឲ្យខ្មែរខ្ញុំព្រាត់ៗពីខ្មែរ ៕ ៚