ពិធីប្រឡងបញ្ចប់ពុទ្ឋិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅកម្ពុជាក្រោម

វិស័យអប់រំ អក្សរសាស្រ្តជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម គឺស្ថិត នៅលើវត្តអារាមជាសំខាន់ ទៅបីស្ថិតក្នុង ស្ថានភាពណាក៏ដោយ។ ការសិក្សាអប់រំរបស់បងប្អូនជនជាតិដើម ខ្មែរកម្ពុជា ក្រោម   បើទោះជាមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរយួន យកចិត្ត ទុកដាក់ក៏ដោយ ក៏ខ្មែរក្រោម នៅតែខ្នះខ្នែងពង្រឹង ពង្រីក ការសិក្សាអប់រំឥតឈប់ឈរ ហើយដើម្បីលើក ទឹកចិត្ត ដល់កុលបុត្តខ្មែរ ដែលខិតខំរៀនសូត្រអក្សរ សាស្រ្តជាតិនោះ វត្តអារាម នៅកម្ពុជាក្រោមតែងតែ គោរពនូវកម្មវិធីប្រឡង យ៉ាងអធិកអធមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ព័ត៌មានពិស្តារ សូមស្តាប់លោក ហៅ ឈួនលី រាយការណ៍៖ .