ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម


ថ្ងៃ​ទី ​១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក បណ្ដែត​ប្រទីប សំពះ​ព្រះខែ និង​អក​អំបុក។ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ហាក់​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ជាង​សព្វ​ដង ដោយសារ​រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ផ្អាក​​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ ប៉ុន្តែ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​បាន​បន្ត​ប្រារព្ធ​ពិធី​នេះ។ ចំណែក​នៅ​ឯ​ខេត្ត​ខ្លះ ក្នុង​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ទី​នោះ​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក សំពះ​ព្រះ​ខែ និង​អក​អំបុក រយៈពេល ២​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ។ រូបថត RFA

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លីង​ស្រូវ​ដើម្បី​យក​ទៅ​បុក​ធ្វើ​ជា​អំបុក​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​នៅ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លីង​ស្រូវ​ដើម្បី​យក​ទៅ​បុក​ធ្វើ​ជា​អំបុក​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​នៅ​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លក់​ភេសជ្ជៈ​នៅ​ក្បែរ​ស្រះ​ទឹក​ក្នុង​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​លក់​ភេសជ្ជៈ​នៅ​ក្បែរ​ស្រះ​ទឹក​ក្នុង​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។
បុស្បុក​ដែល​គេ​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រះ​គូ នា​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។
បុស្បុក​ដែល​គេ​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រះ​គូ នា​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។
របាំ​​យក្ស​ដែល​សម្ដែង​ដោយ​ក្រុម​របាំង​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅ​វត្ត​កំពង់ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក ។
របាំ​​យក្ស​ដែល​សម្ដែង​ដោយ​ក្រុម​របាំង​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅ​វត្ត​កំពង់ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក ។
លរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​រែង​អំបុក​ដែល​បុក​រួច ។
លរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​រែង​អំបុក​ដែល​បុក​រួច ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។
ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ក្រុង​ព្រះត្រពាំង ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ក្រុង​ត្រាវិញ។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ក្រុង​ព្រះត្រពាំង ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ក្រុង​ត្រាវិញ ។
ពិព័រណ៍​ផ្ទះ​បុរាណ​ខ្មែរ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។
ពិព័រណ៍​ផ្ទះ​បុរាណ​ខ្មែរ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
ពិធី​ប្រណាំង​ទូក​នៅ​ទន្លេ​បាសាក់ ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។
វេទិកា​ផ្ដល់​រង្វាន់​សម្រាប់​អ្នក​ឈ្នះ​ការ​ប្រណាំង​ទូកង ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង។
វេទិកា​ផ្ដល់​រង្វាន់​សម្រាប់​អ្នក​ឈ្នះ​ការ​ប្រណាំង​ទូកង ក្នុង​ខេត្ត​ឃ្លាំង។
ព្រះសង្ឃ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​រួម​មើល​ពិធី​លយប្រទីប។
ព្រះសង្ឃ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​រួម​មើល​ពិធី​លយប្រទីប។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កញ្ចោងភ្នំពេញ ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​ទីវកឹង ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កញ្ចោងភ្នំពេញ ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​ទីវកឹង ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​កូវកែ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។
កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​កូវកែ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។