ពលរដ្ឋ និង​ព្រះសង្ឃ​​ប្រមូល​ផ្ដុំគ្នា​តវ៉ា​រឿង​ទឹកដី​ខ្មែរក្រោម

ពលរដ្ឋ និង​ព្រះសង្ឃ នៅ​ថ្ងៃទី ១១ សីហា បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំគ្នា​នៅ​ទី​លាន​ប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បី​តវ៉ា​ទាមទារ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ស្ថានទូត​ប្រទេស​វៀតណាម សុំទោស​ជា​សាធារណៈ រឿង​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​។ រូប​ថ​តៈ ស៊ឺន ចែង​ចើ​ន​

_DSC0005 _DSC0006 _DSC0013 _DSC0014 _DSC0021 _DSC0024 _DSC0029 _DSC0030 _DSC0031 _DSC0032 _DSC0034 _DSC0042 _DSC0106 _DSC0108 _DSC0120