បុណ្យវិសាខបូជាសាមគ្គី នៅប្រទេសកាណាដា

ក្រុមជាតិសាសន៍ដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីប្រទេសនានាជាពលរដ្ឋកាណាដា ក្នុងនោះ មានពលរដ្ឋ កាណាដាកំណើតខ្មែរ និងខ្មែរក្រោមផងដែរ បានប្រារព្ធពិធី «បុណ្យវិសាខបូជាសាមគ្គី»(Unity Vesak ) នៅសាលាក្រុងតូនរ៉នតូ ប្រទេសកាណាដា នាថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ ។

ពិធីនេះ មានការប្រារព្ធកម្មវិធីពុទ្ធសាសននិយមកិច្ច  អ្នកតំណាងជាតិសាសន៍នីមួយៗថ្លែងការណ៍ ពិធីតាំង ពិព័រណ៍វប្បធម៌ និងកម្មវិធីសម្ដែងរបាំជាដើម ។

ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមកពីកម្ពុជាក្រោមដែលមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាតំណាង និងពលរដ្ឋខ្មែរមក ពីកម្ពុជាបាននាំក្រុមសិល្បៈ «ពន្លកថ្មី» មកសម្ដែងរបាំជូនពរ នៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ ៕

ស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារពីអ្នកនាង ថាច់ សុជាតា នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម

ខាងក្រោមជារូបថតទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះ ។

រូបថតផ្ដល់ដោយ អ្នកនាង ថាច់ សុជាតា នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម

ក្រុមសិល្បៈ «ពន្លកថ្មី» ។