បុណ្យខួប ១០ឆ្នាំលើកព្រះសព និងបូជាព្រះអដ្ឋិធាតុ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះមហាពោធិវង្សា មហាបញ្ញា ថាច់ ទិត្យ នៅវត្តសំណឹងធំ

នៅថ្ងៃពុធ ទី០២ ខែមីនានេះ ជាថ្ងៃចុង បញ្ចប់ពិធី បុណ្យខួប ១០ឆ្នាំលើកព្រះសព និងបូជាព្រះអដ្ឋិធាតុ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ព្រះមហា ពោធិវង្សា មហាបញ្ញា ថាច់ ទិត្យ នៅវត្ត បុទុមក្រពុំរ័ត្នកេសរបុប្ផាចម្បាមាស (សំណឹង ធំ) ដែលរៀប ចំឡើងដោយព្រះសង្ឃ និងគណៈកម្មការ អាចារ្យវត្ត ចំនួន ៣យប់ ៣ថ្ងៃ ដោយមានព្រះ សង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទ ខ្មែរក្រោម និមន្ត និងអញ្ជើញទៅពីបណ្តាស្រុក និងខែត្រនានា យ៉ាង ច្រើនកុះករ។ ជុំវិញពិធីបុណ្យនេះ លោក ហៅ ឈូន លី រាយការណ៍ដូចតទៅ ៖

.