បុណ្យកឋិនវត្តខេមររង្សី

បុណ្យកឋិនទាន របស់វត្តខេមររង្សី នាទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃសៅរ៍ ១០ កើត ខែកក្តិក ឆ្នាំ មមី  ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

Khemara Rangsey 2558

 

IMG_8781 IMG_8797 IMG_8798 IMG_8845 IMG_8849 IMG_8904 IMG_8905 IMG_8916 IMG_8921 IMG_8988 IMG_9014 IMG_9020 IMG_9105