បទសម្ភាសន៍លោក ថាច់ សាង ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ កាសេ៥០ (KC50) នៅកម្ពុជាក្រោម

មិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅចុងកម្មវិធីផ្សាយ នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សម្រាប់ថ្ងៃនេះ សូមប្រិយមិត្តតាមដានស្តាប់​ បទសម្ភាសន៍ ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍កាសេ ៥០ កាលពី ២៦ឆ្នាំ មុន នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ដែលរដ្ឋការ យួនកុម្មុយនីស្ត ប្រើនយោបាយប្រល័យ ពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោម គឺផែនការណ៍សម្លាប់ បញ្ញវន្តខ្មែរក្រោម ឱ្យផុតពូជ។ តើខ្មែរក្រោម ខុសអី? តើខ្មែរក្រោមជានរណា? បានជា រដ្ឋការយួន ប្រើមហិច្ចតាសម្លាប់ខ្មែរបែប ហ្នឹង ជាបន្ទាប់តទៅនេះ លោក ហៅ ឈូន លី សហការីវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោក ថាច់ សាង កាលពី ថ្ងៃទី១ កុម្ភៈនេះ ក្នុងទិវាខួបឆ្នាំ ទី២៦ នៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬចលនាកាសេ ៥០ នៅកម្ពុជាក្រោម ដែលវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ចាក់ផ្សាយឡើងវិញទាំងស្រុង តាមសំណូមរបស់ប្រិយមិត្ត អ្នកនិយមស្តាប់ កម្មវិធី ផ្សាយនៃយើងខ្ញុំ ដូចតទៅនេះ។

Texte alternatif

.