បទសម្ភាសន៍ជាមួយ នឹងព្រះភិក្ខុ ថាច់ សុរិយា ជុំវិញស្ថានភាពរស់នៅ និងការសិក្សាអប់រំ នៅកម្ពុជាក្រោម។

ក្នុងកម្មវិធីគ្រួសារយើងនៃវិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ពេលនេះ នឹងលើកយកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោក ថាច់ វាសនា សហការីវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ជាមួយ នឹងព្រះភុក្ខុ ថាច់ សុរិយា ដែលព្រះអង្គកំពុងគង់ នៅវត្តតាសឹក ស្ថិតនៅស្រុកថ្កូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលស្តីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញស្ថានភាពរស់នៅ និងការសិក្សាអប់រំរបស់ ប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោម។ សូមអស់លោក នាក់ នាង មិត្ត អ្នកស្តាប់ តាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍ ដូចតទៅ៖

.