បណ្ដាញយុវជន ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា បើកអង្គសន្និបាត

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១ កន្លងទៅនេះ បណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា បាន រៀបចំ សន្និបាតមួយ ដើម្បីបង្ហាញ អំពីផែនការ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១១-២០១៣ និងដើម្បីប្រកាស សមាសភាព គណៈកម្មាធិការ បណ្តាញ នៃផែនការណ៍ សម្រាប់អនាគតយុវជន។ អង្គសន្និបាតនេះ បានចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥រសៀល នៅសាលប្រជុំនៃសមាគម ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិគោកឃ្លាំង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ (ឋិតក្នុងសហគមន៍បុរីព្រៃនគរ)។  លោក ហៅ ឈួនលីរាការណ៍៖

Texte alternatif

.