និស្សិតខ្មែរក្រោមនៃសកលវិទ្យាល័យស្យាម ១០ រូប បានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត

បាងកក​, ប្រទេស​ថៃ ៖ និស្សិត​ខ្មែរក្រោម ១០ រូប​ក្នុងចំណោម​ ​និស្សិត​នៃ​សកល​វិ​ទ្យ​ល័​ល​ស្យាម ប្រមាណ​ជាង ៣០០០ នាក់  ​បានទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់ និង​ទទួល​ ​សញ្ញាបត្រ​ដែល​បាន​រៀបចំឡើង​ដោយ​សកល​វិទ្យាល័យ​ស្យាម  ​នា​មជ្ឈមណ្ឌល​សេរី​កិច្ច  នៅ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា នេះ ។   ​

សមណ​និស្សិត​ខ្មែរក្រោម​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ និង​ ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​ដែល​ត្រូវជា​ញាតិ​របស់​និស្សិត​បានទទួល​សញ្ញា​ប​ត្រ​បាន​និមន្ត​និង​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​អបអរសាទរ​យ៉ាងច្រើន​កុះ​ករ​ក្នុង​ពិធី​មួយ​នេះ​ផងដែរ ។   ​