នាមសប្បុរសជន និងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលកុសលក្នុងពិធីបុណ្យព្រះសព ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ នៅវត្តសាមគ្គីរង្សី ទីក្រុងភ្នំពេញ

ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថា ភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ គ្រូសូត្រឆ្វេងវត្តសាមគ្គីរង្សី បានទទួល អនិច្ចធម្ម កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ សប្បុរសជននៅក្រៅ ប្រទេសមួយចំនួន បានផ្ញើប្រាក់ចូលកុសលបុណ្យដល់ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ហាន់ ព្រះចៅអធិការវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវជាបងបង្កើត ព្រះសពព្រះភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ តាមរយៈ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាន នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាបន្តបន្ទាប់ ។

ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា លោក តាំង សារៈ ចូលគោរពព្រះសព ភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ នៅវត្តសាមគ្គីរង្សី ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន|ព្រៃនគរ
ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា លោក តាំង សារៈ ចូលគោរពព្រះសព ភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ នៅវត្តសាមគ្គីរង្សី ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន|ព្រៃនគរ

បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជន និងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលកុសលបុណ្យព្រះសព ភិក្ខុ ថាច់ ខាន់ តាមរយៈព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

.រ ឈ្មោះ ទីកន្លែង ចំនួន
១. ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា  វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose, California $200.00
២. ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជាគឿន  វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose, California $100.00
៣. ព្រះតេជព្រះគុណ មិញ សុបិន  វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose, California $50.00
៤. ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង  វត្តខេមររង្សី ទីក្រុង San Jose, California $50.00
៥. លោក ថាច់ តង  និងគ្រួសារ  ទីក្រុង ទីក្រុង San Jose, California $50.00
៦. លោក ចៅ សេរី (មុនី)  (អនុប្រធានKKF)  ទីក្រុង San Jose, California $50.00
៧. លោក វុម ភីរម្យ  និងគ្រួសារ  ទីក្រុង San Bernardino, California $100.00
៨. លោក ឡឹម សាវ៉េត និងគ្រួសារ  ទីក្រុង San Jose, California $100.00
៩. លោក ថាច់ ចួន និងគ្រួសារ  ទីក្រុង San Jose, California $100.00
១០ លោក សឺង ហួរ និងគ្រួសារ  ទីក្រុង Los Angeles, California $100.00
១១ អ្នកនាង ថាច់ សុជាតា (VOKK)  ប្រទេស CANADA $50.00
១២ អ្នកគ្រូ សុផានី បៃ  ទីក្រុង San Jose, California $20.00
១៣ KKF Long Beach និង វត្តកម្ពុជាក្រោម  ទីក្រុង Long Beach, California $500.00
១៤ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម   Washington State $200.00
១៥ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម   Philadelphia,  Pennsylvania. $300.00
១៦ លោកស្រី តាំង ចន្ធូ   Denver, Colorado $50.00
១៧ លោក ថាច់ ថឿង   Alabama $100.00
១៨ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ (អនុប្រធាន KKF)   Long Beach, California $50.00
១៩ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម   Camden, New Jersey $200.00
២០ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម   Stockton, California $220.00
២១ ព្រះតេជព្រះគុណ សេង តែម   វត្តសង្ឃារាម ទីក្រុង Modesto, California $50.00
២២ ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉េង សារ៉ន   វត្តសង្ឃារាម ទីក្រុង Modesto, California $50.00
២៣ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម   Denver, Colorado $750.00
២៤ KKF & CNRP (Thach Muong & Kim Bun Chhuon)   Modesto, California $450.00
២៥ សាខាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ   (CNRP)   San Jose,  California $200.00
២៦ សហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម  តាមរយៈព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ 390 Canada
២៧ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម  Ontario, CANADA 500 Canada
           ថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥                      ​       Total: $ 4,090.00    (Total: $ Total: 890.00 Canada)