ទុក្ខវេទនា របស់អ្នកស្រី ត្រឹន ធីចូវ នៅក្នុងពន្ធនាគារយួន

អ្នកស្រី ត្រឹន ធីចូវ ដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រោម ដែលហ៊ានក្រោកឡើងតវ៉ា ចំពោះបញ្ហាដីធ្លី ដែលត្រូវ បានអាជ្ញាធររំលោភបំពានរឹបអូសយក។ ក្រោយពីការតាវ៉ាទាមទាររឿងដីធ្លីរួចមក អ្នកស្រី ត្រឹន ធីចូវ ក៏ត្រូវ បានអាជ្ញាធយួនរចាប់ដាក់គុក ដែលរហូត មកទល់ នឹងពេលនេះ អស់រយៈពេលជាង ១ឆ្នាំ ហើយ។ ប៉ុន្តែ អាជ្ញាធរយួន នៅតែមិនទាន់ដោះលែង រូបគាត់ នៅឡើយ។ តាមសេចក្តីរាយការណ៍មក បានឲ្យដឹងថា អ្នកស្រីកំពុងរស់ នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវ រងនូវទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ចំណែកឯស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ ឯណោះ វិញ ក៏កំពុងតែជួប នឹងបញ្ហាទុក្ខលំបាក់ខ្លាំង ណាស់ដែរ។ ជុំវិញករណីនេះ សហការីនៃវិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រម បានរាយការណ៍ និងឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន ដូចតទៅនេះ៖ .