ទិវា ៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Stockton

នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា នេះ សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទីក្រុង Stockton រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​ញ៉ា បាន​ប្រារព្ធ ពិធី​រំឭក​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បារាំង​កាត់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ឲ្យ​វៀតណាម នៅ​សមាគមអប្សរា ។ ពិធី​នេះ មានការ ចូល រួម​ពី លោក ប្រាក់ សេរី​វុ​ឌ្ឍ អនុប្រធាន​ទី ១ នៃ​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និង លោក ចៅ សេរី​អនុប្រធាន​ទី ២ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​ពន្យល់​ពី​ផែនការ និង សកម្មភាព​ថ្មីៗ​របស់​ស​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដល់​អ្នក​ចួ​ល រួម​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប ជា​ព័ត៌មាន ។​ ​រូបថត ៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន​

ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វាំង យុង ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី ។
ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វាំង យុង ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី ។
លោក ខៀវ សំអុល អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំទីក្រុង Stockton ។
លោក ខៀវ សំអុល អនុប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ប្រចាំទីក្រុង Stockton ។

Woman Stockton 5

លោក ចៅ សេរី អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ចៅ សេរី អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក គឹម មិត្ត ប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោម ។
លោក គឹម មិត្ត ប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោម ។

Mao Radi Stockton 9

Money Stockton 10

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក លុយ លិនថាយ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ California ភាគខាងជើង ។
លោក លុយ លិនថាយ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ California ភាគខាងជើង ។

Chun wife Stockton 13