ទិវា ០៤ មិថុនា នៅទីក្រុង Long Beach

នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា នេះ សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទីក្រុង Longbeach រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​ញ៉ា បាន​ប្រារព្ធ ពិធី​រំឭក​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃ​បារាំង​កាត់​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ឲ្យ​វៀតណាម នៅ​វត្តកម្ពុជាក្រោម ។ ពិធី​នេះ មានការ ចូល រួម​ពី លោក សឺ​ង ហួរ លេខាធិការ​សហព័ន្ធ ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដើម្បី​ពន្យល់​ពី​ផែនការ និង​សកម្មភាព​ថ្មីៗ​របស់​ស​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ដល់​អ្នក​ចួ​ល រួម​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ជា​ព័ត៌មាន ។ រូបថត ៖ សឺ​ង សម្រេច​

ថតរូបរួមគ្នា ។
ថតរូបរួមគ្នា ។
វេទិកា ។
វេទិកា ។
ហូបបាយរួមគ្នា ។
ហូបបាយរួមគ្នា ។
លោក សឺង ហួរ អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
លោក សឺង ហួរ អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។