តើ​ព្រះសង្ឃ​ម៉ាល់ធីមីឌា​ជា​នរណា?

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ វិទ្យុ​អូស្រ្ដាលី​មាន​កិត្ដិយស​ដោយ​មាន​ព្រះ ភិក្ខុ​ លួន សុវ៉ាត សច្ចមុនី​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សន្ទនា​មតិ​របស់​យើង​។ ការ​ងារ​ក្នុង​សង្គម​របស់​ព្រះ​អង្គ​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ដោយ​ប្រើ​បច្ចេក​វិទ្យា និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជា​ជន​ខ្មែរ និង​អន្ដរ​ជាតិ​មាន ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ ដល់​មាន​ការ​ឲ្យ​រហស្សនាម ​ព្រះ​ អង្គ​ថា Multimedia Monk ឬ​សង្ឃ​ម៉ាល់ធីមីឌា។ តើ​ Multimedia Monk នេះ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ផ្នត់​គំនិត​សង្គម? តើ​នេះ​ជា​វិធី​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​ជន​ដែល​គ្មាន​សំឡេង​ឬ? យើង​នឹង​ស្វែង​យល់​ទាំង​អស់គ្នា។

នៅ​ក្នុង​សង្គម​មនុស្ស​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​លូត​លាស់​យ៉ាង​ ខ្លាំង ហើយ​មនុស្ស​ម្នា​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​រៀង​ៗ​ខ្លួន។ ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត, ម៉ាស៊ីនថត​វីដេអូ និង​រូប​ថត, វិទ្យុ, ទូរទស្សន៍, អ៊ីនធើរណិត និង​បណ្ដាញ​សង្គម​តាម​អេឡិច​ត្រូនិក​ជា​ដើម។ អ្នក​ខ្លះ​ប្រើ​សម្ភារៈ​ទាំង​នេះ​ដើម្បី​ការ​កម្សាន្ដ​សប្បាយ, ការ​រៀន​សូត្រ​, ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន រី​ឯអ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ។ ដូច​នៅ​ក្នុង​ករណី​សកម្ម​ជន​មួយ​ចំនួន​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​បរទេស​ បាន​ប្រើ​វិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ និង​អ៊ីនធើរណិត ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​សង្គម​គេ​បាន​រីក​ចម្រើន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ និង​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​និយាយ​ស្ដី​។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ វិទ្យុ​អូស្រ្ដាលី​មាន​កិត្ដិយស​ដោយ​មាន​ព្រះ​ភិក្ខុ​ លួន សុវ៉ាត សច្ចមុនី​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សន្ទនា​មតិ​របស់​យើង​។ ការ​ងារ​ក្នុង​សង្គម​របស់​ព្រះ​អង្គ​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ដោយ​ប្រើ​បច្ចេក​វិទ្យា និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជា​ជន​ខ្មែរ និង​អន្ដរ​ជាតិ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​រហូត​ដល់​មាន​ការ​ឲ្យ​រហស្សនាម​ព្រះ​ អង្គ​ថា Multimedia Monk ឬ​សង្ឃ​ម៉ាល់ធីមីឌា។ តើ​ Multimedia Monk នេះ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​នៅ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ផ្នត់​គំនិត​សង្គម? តើ​នេះ​ជា​វិធី​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​ជន​ដែល​គ្មាន​សំឡេង​ឬ? យើង​នឹង​ស្វែង​យល់​ទាំង​អស់គ្នា។ ប្រភពព័ត៌មាន៖ ABC Radio Australia