ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាទ្រទ្រង់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឆ្នាំ ២០១៣

  • ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា 

លោក គឹម សម្បត្តិ នៅទីក្រុង San Rafael រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ៦០ ដូល្លារ ។

  • ថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា

សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅអាយអូវ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក  ១០០ ដូល្លារ ។

  • ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា

លោក ជៀស វិជ្ជា និង អ្នកស្រី គិត គឹម ថាយ ៥០ ដូល្លារ , អ្នកស្រី សៀង មួយ សៀង ២០ ដូល្លារ តាមរយៈលោក លុយ លីន ថាយ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ាភាគខាងជើង ។

  • ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា

លោក គឹម សាក់ ត្វង់ (Kim Sac Toan) និងគ្រួសារ បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៤០០ ដុល្លារកាណាដា ត្រូវនឹង ៣៧៦ ដូល្លារ និង ៥ សែន សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ក្រុមគ្រួសារ លោក គឹម សាក់ ត្វង ដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាកថវិកា មានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

១.        លោក គឹម សាក់ ត្វង់ (Kim Sac Toan) និងអ្នកស្រី ត្រឹម ធី ខែម (Tram Thi Khem) ជាភរិយា  មេគ្រួសារ

២.        លោក គឹម សុខា (Kim Sokha) កូនប្រុស

៣.        លោក គឹម សាខន (Kim Sakhorn)  និង អ្នកនាង ថាច់ ធី សុភ័ក្រ្ត (Thach Thi Sopheak) ជាភរិយា

៤.        អ្នកនាង គឹម សោភា (Kim Sophea) និង សឺង បញ្ញា (Son Panha) ជាស្វាមី

៥.        នាង គឹម សាធា ជាកូនស្រី និង

៦.        នាង គឹម សូសុណា ជាកូនស្រី