ចំរៀងបាសាក់ៈ ល្បិចមួលបង្កាច់

បទភ្លេងបាសាក់

ទំនុកច្រៀង សឹង សម្រេច

ច្រៀងដោយ  កៀង ចំរើន


១- ប្រទេសវៀតណាម បានលេបយកដីខ្មែរ

រួចគិតគ្នាន់គ្នេរ រំលាយសាសនា

ចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃ រឹបយកកេរដូនតា

ខ្មែរក្រោមតវ៉ា ចោទថាចង់ផ្តាច់ដី ។

២- យួនមួលបង្កាច់ អាងខ្មែរស្លូតត្រង់

ចិត្តខ្មៅយង់ឃ្នង បិទសិទ្ធិសេរី

យកដីខ្មែរហើយ គំនិតអន្តិរត្ថី

ចង់ផ្តាច់ជីវី ពូជពង្សខេមរា

៣- យើងជាខ្មែរក្រោម ព្រះសង្ឃគ្រហ័ស្ថ

មិនព្រមបង់បោះ សិទ្ធិម្ចាស់ភារា

ត្រូវរួមកម្លាំង ក្រោកឡើងតវ៉ា

ឲ្យយួនធានា គោរពច្បាប់ដូចគេ

៤- ពិភពលោកនេះ នៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់

មិនអាចចងចាប់ ចោទខុសទទេ

ស្វាស៊ីបាយរួច លាបមាត់ពពែ

គេដឹងហូរហែ មុខអ្នកឈ្លានពាន ។

៥- សហព័ន្ធធ្វើការ ដោយសន្តិភាព

យល់ច្បាស់ជ្រួតជ្រាប ច្បាប់ជាធរមាន

អន្តរជាតិដឹង យួនជាអ្នករំខាន

លាក់ជិតមិនបាន រឿងអាក្រក់-ល្អ