គណៈប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារលោក ថាច់ លីភោ

កាលពីថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែកញ្ញា កន្លងទៅនេះ គណៈប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយក្រុម ដែលដឹកនាំ ដោយលោកប្រធានព្រឹទ្ធាចារ្យ ចៅ រៀប អមដំណើរ ដោយប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ វ៉ា ស៊ីងតោន និងសមាជិកសមាជិការនៃអង្គការ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មួយចំនួនទៀត រួមមានលោក ថាច់ សាមី លេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ វ៉ា ស៊ីងតោន លោក ស៊ឺន ថាំង ប្រធានសាខា សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Oregon លោក ត្រឹង ម៉ិន ជាសមាជិក លោក ថាច់ សុង ជាសមាជិក។ ព័ត៌មានលំអិត សូមស្តាប់លោក ហៅ ឈួនលី រាយការណ៍៖